Litania o Męce Pańskiej II

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, nasz Odkupicielu,
Jezu, któryś przyszedł na świat dla naszego zbawienia,
Jezu, posłany na upadek i powstanie wielu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, przy zwiastowaniu Zbawicielem ludu nazwany,
Jezu, w żłobie położony,
Jezu, zapowiedziany jako Znak sprzeciwu,
Jezu, któremu pokłon oddali Mędrcy ze Wschodu,
Jezu, prześladowany przez Heroda,
Jezu, z radością odnaleziony w świątyni, zmiłuj się nad nami.
Jezu, zwyciężający pokusy szatana czterdziestodniowym
postem i czterdziestodniową modlitwą,
Jezu, dla grzechów naszych na śmierć wydany,
Jezu, sprzedany przez Judasza,
Jezu, trwający na modlitwie w Ogrójcu,
Jezu, oblany krwawym potem,
Jezu, napełniony śmiertelnym smutkiem,
Jezu, zdradliwie pojmany, zmiłuj się nad nami.
Jezu, przez uczniów opuszczony,
Jezu, do Annasza i Kajfasza przyprowadzony na sąd,
Jezu, fałszywie oskarżany,
Jezu, boleśnie policzkowany,
Jezu, haniebnie opluty,
Jezu, którego Piotr tchórzliwie się zaparł,
Jezu, do Piłata na sąd zaprowadzony,
Jezu, wzgardzony przez Heroda, zmiłuj się nad nami.
Jezu, jako król Izraela wyszydzony,
Jezu, ubiczowany przy kamiennym słupie,
Jezu, cały zakrwawiony,
Jezu, na pośmiewisko królem ogłoszony i ukoronowany,
Jezu, poraniony na całym ciele,
Jezu, skazany na ukrzyżowanie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dźwigający ciężki krzyż grzechów naszych,
Jezu, upadający trzykrotnie pod krzyżem,
Jezu, przybity do krzyża,
Jezu, wywyższony ponad ziemię, zmiłuj się nad nami.
Jezu, uznany za złoczyńcę godnego kary,
Jezu, odczuwający pragnienie na krzyżu,
Jezu, przez stojących pod krzyżem wyśmiany,
Jezu, modlący się za nieprzyjaciół,
Jezu, obiecujący nawróconemu Łotrowi królestwo niebieskie,
Jezu, żółcią i octem napojony,
Jezu, z boleścią umierający, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dający nam Maryję za Matkę,
Jezu, oddający z ufnością ducha Ojcu,
Jezu, włócznią przebity,
Jezu, z krzyża zdjęty
Jezu, oddany ukochanej Matce, zmiłuj się nad nami.
Jezu, w grobie pospiesznie pochowany,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kłaniamy Ci się, Chryste Ukrzyżowany,
i dziękujemy za owoce Twojej Męki.

Módlmy się:
Spójrz litościwie na nas, Chryste miłosierny, który nie szczędziłeś siebie, aby nas zbawić. Obdarz nas łaską skruchy za nasze grzechy i mocną wolą poprawy życia,
abyśmy oddając cześć tajemnicy Twojej śmierci, zasłużyli na wejście do chwały zmartwychwstania. Tobie cześć i chwała teraz i w wieczności. Amen.

Dodaj komentarz