Litania o robotników na żniwo Pańskie

Modlitwa odmawiana przez św. Wincentego Pallottiego celem uproszenia wzrostu i rozszerzania się świętego Kościoła katolickiego, aby prędzej nastała w nim jedna Owczarnia i jeden Pasterz (por. J 10, 16).

Panie Jezu Chryste, który dla odkupienia świata stałeś się posłuszny aż do śmierci (Flp 2, 8) i do uczniów powiedziałeś: Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje (por. Łk 10, 2), racz to sprawić, byśmy myśląc o tej intencji, z jaką sam prosiłeś Ojca na ziemi, mogli te modły doprowadzić do końca i przez nieskończone m łosierdzie Twoje, jak i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Matki Twojej oraz wszystkich świętych, i byśmy zasłużyli na ich wysłuchanie. Amen.

Chryste Zbawicielu rodzaju ludzkiego, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, oczekiwanie i zbawienie rodzaju ludzkiego, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, światło i bramo rodzaju ludzkiego, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, Mistrzu i Nauczycielu rodzaju ludzkiego, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, Pasterzu i Przywódco rodzaju ludzkiego, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, Drogo i Prawdo rodzaju ludzkiego, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, Ojcze i Lekarzu rodzaju ludzkiego – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, który za pośrednictwem gwiazdy objawiłeś się rodzajowi ludzkiemu,
Chryste, posłany na niesienie Ewangelii ubogim, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, który Apostołów uczyniłeś rybakami ludzi, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, który ucząc, obchodziłeś wszystkie miasta i osiedla, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, któryś nawracanie dusz nazwał swym pokarmem, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, który chciałeś by Twoi uczniowie stali się światłem świata, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, któryś bezczynnych robotników posłał do swej winnicy jeszcze o jedenastej godzinie,
Chryste, któryś swemu Apostołowi, św. Piotrowi, i jego następcom przekazał kapłaństwo związywania i rozwiązywania, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, któryś z Pawła prześladowcy uczynił naczynie wybrania i nauczyciela pogan,
Chryste, któryś uczniów swoich rozesłał na wszystkie miejsca, na które przyjść miałeś,
Chryste, któryś nakazał głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, – poślij robotników na żniwo Twoje!
Chryste, któryś oznajmił, że masz jeszcze inne owce doprowadzić do swej Owczarni,
Chryste, który prosiłeś Ojca, by poganie byli Twoim dziedzictwem, a okrąg ziemi Twą posiadłością,
Chryste, któryś Maryję Najświętszą Matkę Twoją ustanowił Twoich Apostołów Panią, Mistrzynią i Królową,
Chryste, przez najświętsze Tajemnice odkupienia rodzaju ludzkiego, oraz przez zasługi i wstawiennictwo najświętsze Maryi bez grzechu poczętej, i zasługi wszystkich Świętych, – poślij robotników na żniwo Twoje!

P. Zbaw sługi Twoje, Panie!
W. I objaw Imię Twe wszystkim narodom!

Módlmy się.
Boże, który złączyłeś różnorodność pogaństwa w wyznawaniu Twojego Imienia, udziel nam łaski, byśmy chcieli i mogli wykonać to, co nakazujesz, aby u ludu Twego wezwanego do wieczności, była jedna wiara w myślach i pobożność w działaniu.
Boże, Pasterzu i Rządco wiernych, wejrzyj łaskawie na sługę Twego …, którego zechciałeś ustanowić Pasterzem Twego Kościoła, spraw prosimy, aby słowem i przykładem tak postępował, iżby wraz z powierzoną mu trzodą doszedł do życia wiecznego.
Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko; racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

Dodaj komentarz