Litania o świętych Trzech Królach

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.
Jezu, Królu nad królami, zmiłuj się z nami.
Święta Maryjo, Królowo nad królami, módl się za nami
Święty Józefie, Opiekunie Króla wszelkiego stworzenia, módl się za nami
Święci Kacprze, Melchiorze i Baltazarze, módlcie się za nami
Święci Trzej Królowie, przedstawiciele pogańskiego świata, módlcie się za nami
Święci Trzej Królowie, mędrcy poszukujący prawdy,
Święci Trzej Królowie, wędrowcy szukający Boga,
Święci Trzej Królowie, wiernie podążający za Gwiazdą,
Święci Trzej Królowie, uradowani spotkaniem Mesjasza,
Święci Trzej Królowie, pokłon oddający Królowi świata,
Święci Trzej Królowie, czciciele Dzieciątka Jezus,
Święci Trzej Królowie, składający hojne ofiary,
Święci Trzej Królowie, złotem, mirrą i kadzidłem wielbiący Chrystusa,
Święci Trzej Królowie, we wszystkim posłuszni Bożej łasce,
Święci Trzej Królowie, wielcy prawością serca,
Święci Trzej Królowie, trudy podróży Chrystusowi ofiarujący,
Święci Trzej Królowie, przez Heroda nie zwiedzeni,
Święci Trzej Królowie, przez anioła ostrzeżeni,
Święci Trzej Królowie, niosący radość do swoich krajów,
Święci Trzej Królowie, wypełnieni pokojem,
Abyście nam pomogli szukać i znajdować Mesjasza, prosimy was, Trzej Królowie.
Abyśmy naśladowali waszą wiarę,
Abyśmy hojnie obdarowywali Jezusa naszą miłością,
Abyśmy umacniali się w nadziei zbawienia,
Abyśmy prawdy Bożej dociekali,
Abyśmy radością Bożą żyli,
Abyśmy cieszyli się Bożym błogosławieństwem,
Abyśmy za przewodem Chrystusa doszli do nieba,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Przyniosą Panu dary królowie z Tarsu i wysp odległych,
Pokłon oddadzą Zbawicielowi świata przedstawiciele narodów pogańskich.

Módlmy się:
Boże, Ty oświeciłeś Trzech Mędrców ze Wschodu i pozwoliłeś im odnaleźć Mesjasza,
prosimy Cię, pomóż nam za ich przyczyną stale szukać Ciebie i pragnąć Twej obecności.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz