Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie, módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska Orłem i Pogonią, módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy, módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska wileńskiej ulicy, módl się za nami
Matko Boska – śliczna Panno w pozłacanej szacie, módl się za nami
Matko Boska – moja Matko z dziecięcych zdrowasiek, módl się za nami
Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza, módl się za nami
Matko Wilnian – ta z hejnału katedralnej wieży, módl się za nami
Matko z wierszy Adamowych, Adamowych filareckich pieśni, módl się za nami
Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu, módl się za nami
Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich, módl się za nami
Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich, módl się za nami
Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino, módl się za nami
Matko tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino, módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem, módl się za nami
Matko Boska Miłosierna dla tych, którzy cierpią, módl się za nami
Matko w niebie królująca, ku której – stęsknione…
Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony,
Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną,
Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę. módl się za nami

Dodaj komentarz