Litania pokory

Pokora jest jedną z tych cnót, które naszym życiu są bardzo przydatne, a jednocześnie bardzo trudne do osiągnięcia. Jak modlić się o pokorę? Co może się stać, gdy będziemy o nią prosić Boga? Jedną z przejmujących modlitw o pokorę jest Litania pokory napisana przez księdza hiszpańskiego pochodzenia.


JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA

Wysłuchaj mnie!

– Od pragnienia, by być szanowanym, wybaw mnie Panie!
– Od pragnienia, by być kochanym, wybaw mnie Panie!
– Od pragnienia, by być chwalonym, wybaw mnie Panie!
– Od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami, wybaw mnie Panie!
– Od pragnienia, by być więcej lubianym od innych, wybaw mnie Panie!
– Od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę, wybaw mnie Panie!
– Od pragnienia, by być podziwianym, wybaw mnie Panie!
– Od obawy, by nie być upokorzonym, wybaw mnie Panie!
– Od obawy, by nie być lekceważonym, wybaw mnie Panie!
– Od obawy, by nie być odrzuconym, wybaw mnie Panie!
– Od obawy, by nie być oszukanym, wybaw mnie Panie!
– Od obawy, by nie być zapomnianym, wybaw mnie Panie!
– Od obawy, by nie być wyśmianym, wybaw mnie Panie!
– Od obawy, by nie być obrażonym, wybaw mnie Panie!
– Od obawy, by nie być podejrzanym, wybaw mnie Panie!
– Od obawy, by nie być ostatnim, wybaw mnie Panie!

– Aby inni byli bardziej kochani ode mnie, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
– Aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja abym mógł się umniejszać, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
– Aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
– Aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
– Aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja na ile mogę stał się świętym, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
– Abym nienawidził wszelkiego grzechu, lecz pragnął świętość całym sercem, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
– Abym pragnął zawsze poznać prawdę o sobie, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
– Abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
– Abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!

Amen.

 

Dodaj komentarz