Litania za konających

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Święta Maryjo – módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie – módlcie się za tę duszę!
Święty Ablu –módl się za tę duszę!
Wszyscy Sprawiedliwi – módlcie się za tę duszę!
Święty Janie Chrzcicielu – módl się za tę duszę!
Święty Abrahamie – módl się za tę duszę!
Święty Józefie – módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy – módlcie się za tę duszę!
Święty Piotrze – módl się za tę duszę!
Święty Pawle – módl się za tę duszę!
Święty Andrzeju – módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści – módlcie się za tę duszę!
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy – módlcie się za tę duszę!
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie – módlcie się za tę duszę!
Święty Szczepanie – módl się za tę duszę!
Święty Wawrzyńcze –módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Męczennicy – módlcie się za tę duszę!
Święty Sylwestrze –módl się za tę duszę!
Święty Grzegorzu –módl się za tę duszę!
Święty Augustynie –módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy – módlcie się za tę duszę!
Święty Benedykcie –módl się za tę duszę!
Święty Franciszku –módl się za tę duszę!
Święty Kamilu –módl się za tę duszę!
Święty Janie Boży –módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy – módlcie się za tę duszę!
Święta Anno –módl się za tę duszę!
Święta Mario Magdaleno –módl się za tę duszę!
Święta Łucjo –módl się za tę duszę!
Wszystkie święte Panny i Wdowy – módlcie się za tę duszę!
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za tę duszę!

Bądź jej miłościw, odpuść, Panie!
Bądź jej miłościw, wybaw ją, Panie!

Od gniewu Twego – wybaw ją, Panie!
Od niebezpieczeństwa śmierci – wybaw ją, Panie!
Od złej śmierci – wybaw ją, Panie!
Od mąk piekielnych – wybaw ją, Panie!
Od wszelkiego złego – wybaw ją, Panie!
Od mocy szatańskiej – wybaw ją, Panie!
Przez narodzenie Twoje – wybaw ją, Panie!
Przez krzyż i mękę Twoją – wybaw ją, Panie!
Przez śmierć i pogrzeb Twój – wybaw ją, Panie!
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje – wybaw ją, Panie!
Przez wniebowstąpienie Twoje – wybaw ją, Panie!
Przez Ducha Świętego Pocieszyciela –wybaw ją, Panie!
W dzień sądu – wybaw ją, Panie!

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś jej grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał rany…

Dodaj komentarz