Małe Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo, tyś spośród wszystkich kobiet wybrana, Tyś jest, którą starożytni obiecali prorocy,
Rodzicielko Syna Boga Jedynego. Wszystkie pokolenia Izraela przygotowały drogę do Ciebie,
a Bóg-Człowiek z Twojego łona będzie naszym wybawieniem. Amen

***

Większość wierzących zna Liturgię Godzin, jednak stosunkowo niewielu ma świadomość istnienia Małego Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie. Jest to modlitwa wzorowana na Liturgii Godzin i składa się z psalmów, hymnów, czytań z Pisma Świętego i innych tekstów. W odróżnieniu od swego pierwowzoru, tekst Małego Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie jest niezmienny, za wyjątkiem wezwań z Jutrzni. Oficjum najprawdopodobniej powstało jako praktyka monastyczna ok. VIII wieku, lecz powszechnie odmawiane było dopiero dwa stulecia później.
Modlitwa ta może być znakomitą praktyką dla tych, którzy chcą modlić się według Liturgii Godzin,
lecz nieco przeraża ich rozmiar tego zadania.

Dodaj komentarz