Pamiętaj o nas dobra i słodka Dziewico.
Ty jesteś moją Matką, a ja Twoim Synem,
Ty jesteś potężna, a jam biedny człowiek.
Błagam Cię więc, słodka Panno Maryjo,
żebyś mną kierowała na wszystkich moich drogach i we wszystkich moich czynach.
Nie mów, pełna łaski Dziewico, że Ty tego nie możesz.
Wszak Twój Syn umiłowany dał Ci wielką władzę jak w niebie tak i na ziemi.
Nie mów, żeś tego nie powinna robić,
bo jesteś wspólną Matką nas tu wszystkich ludzi.
Jeśli nie możesz, to Ci wybaczę…
Jeślibyś nie była moją Matką, zniósłbym to cierpliwie,
ale ponieważ Ty, słodka Dziewico, jesteś moją Matką i jesteś potężna,
jakże Ci to wybaczę, jeśli mi nie pomożesz?
Jeśli mi nie udzielisz swojej pomocy i opieki?
Widzisz, moja Matko, że jesteś zmuszona przyjąć wszystkie moje prośby.
Dla czci i chwały Twojego Syna przyjmij mnie więc jak swoje dziecko,
nie patrząc na moją nędzę.
Wyzwól moje ciało i moją duszę od wszelkiego zła i daj mi wszystkie Twoje cnoty,
a przede wszystkim pokorę.
Uczyń mi także podarek z wszystkich darów i łask,
które się podobają Trójcy Przenajświętszej – Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.

św. Franciszek Salezy

św. Franciszek Salezy
św. Franciszek Salezy

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz