Modlitwa codzienna II

Dziękuję Ci Panie za to że wstałem.
Dziękuję za kolejny dzień życia.
Ty jesteś moim Panem.
Tobie pragnę służyć.
Tobie we wszystkim chcę oddawać chwałę.
Proszę Cię przyoblecz mnie w łaskę pokory.
Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy jedyny i wszyscy święci.
Jezu ufam Tobie. Święta Maryjo módl się za nami.
Św. Janie Pawle II, św. Janie Mario Vianneyu,
św. Ojcze Pio, św. Bracie Albercie, św. Faustyno,
św. Matko Tereso z Kalkuty – módlcie się za nami!

Oraz
Duchu Święty oddaję się Tobie na ten dzień i całe moje życie.
Bądź w mojej mowie, spojrzeniach, gestach i dotyku.
Proszę Cię o Twoje dobre natchnienia i odwagę, abym mógł je wypełniać dla Twojej chwały.
Przybądź Duchu Święty…

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinie śmierci mojej wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię na wieki wieków.
Amen.

Dodaj komentarz