Modlitwa do Archanioła Rafała o życiowego towarzysza

Zostałeś posłany przez Boga, by pomóc młodemu Tobiaszowi wybrać dobrą i cnotliwą żonę.
Pomóż i mnie znaleźć towarzysza życiowego, który udoskonali moje życie swoja obecnością.
Dobry stróżu Tobiasza, który nie tylko go ochraniałeś w czasie podróży do Syrii,
ale i uleczyłeś ze ślepoty jego ojca, racz i za mną się wstawić, ulecz moją samotność.

Obieram cię Archaniele Rafale na swojego opiekuna.
Racz towarzyszyć mi w mojej ziemskiej wędrówce.
Ulecz moje zranienia i złe mechanizmy postępowania,
które oddalają mnie od odnalezienia życiowego towarzysza.
To dzięki Twojej mocy, jakiej użyczył ci Najwyższy,
uwolniłeś Sarę z ciążącego na niej przekleństwa,
zabierz i ode mnie przeszkody oddalające mnie od dobra, jakie wyznaczył mi nasz Pan.

Już teraz w myśl Twego zalecenia chcę Bogu dziękować,
że nakierował moją modlitwę na przykład twojej mocy.
Raz jeszcze proszę, patronie szczęśliwych spotkań,
wysłuchaj moją modlitwę i zanieś ją aż przed tron Najwyższego Boga. Amen.

Dodaj komentarz