Modlitwa do Boga Ojca wg św. Pawła

Modlitwa do OJCA wg św. PAWŁA
( Ef 3,14-21).

Zginam moje kolana przed Tobą Ojcze,
od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi,
abyś według bogactwa swej chwały sprawił we mnie
przez Ducha Świętego
by potężnie wzmocnił się we mnie wewnętrzny człowiek.
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w moim sercu,
abym w miłości zakorzeniony i ugruntowany zdołał ogarnąć,
czym jest Szerokość, Wysokość i Głębokość Krzyża Świętego,
i abym poznał miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedze,
tak abym został napełniony całą Pełnią Boga.
Tobie Ojcze, który swoją mocą działającą we mnie,
możesz uczynić więcej niż to, o co proszę czy rozumiem;
Tobie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie
po wszystkie pokolenia na wieki wieków.
Amen.

Dodaj komentarz