Modlitwa do Dzieciątka Jezus

Vademecum SVD

Ojcze, wielbimy i adorujemy Ciebie za to,
że posłałeś swego Jednorodzonego Syna, aby był naszym Bratem,
Ojcze, wielbimy i adorujemy Ciebie.
Panie Jezu, Ty ogołociłeś samego siebie,
z największą pokorą przyjmując postać sługi,
i przyszedłeś, aby żyć wśród nas jako człowiek,
Panie Jezu, wielbimy i adorujemy Ciebie.
Duchu Święty, Ty ukształtowałeś człowieczeństwo Jezusa w łonie Maryi Matki,
aby nas uczynić dziedzicami królestwa Bożego
Duchu Święty, wielbimy i adorujemy Ciebie.
Panie Jezu, urodziłeś się w ubóstwie, aby nas ubogacić,
i pragniesz na nowo rodzić się w sercach wszystkich ludzi,
Panie Jezu, dziękujemy Ci i wysławiamy Ciebie.
Panie Jezu, w swojej bezgranicznej miłości obiecałeś żyć wśród tych,
którzy trudzą się głoszeniem Ewangelii aż do końca wieków.
– Panie Jezu, dziękujemy Ci i wysławiamy Ciebie.

Módlmy się:
Boże, który jesteś Miłością i Ojcem wszelkiego stworzenia.
Ciemność ogarniającą ziemię ustąpiła przed światłością Twego Słowa,
które stało się ciałem.
Spraw, abyśmy stawali się ludźmi tego światła.
Uczyń nas wiernymi Twemu Słowu,
abyśmy byli zdolni przynosić Twoje życie współczesnemu światu.
Udziel nam tego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz