Modlitwa do Dziewicy z Loretto na czas pandemii

Dziewico Matko, która opuściłaś Święty Dom, aby nieść pociechę swojej kuzynce Elżbiecie, nawiedź nasze domy i miejsca cierpienia, aby w czasie niepewności i wielkich niebezpieczeństw przynieść nam Twoją macierzyńską pociechę.

Zawierzamy Ci chorych i ich rodziny, młodzież i dzieci, osoby starsze i samotne.

Przyjmij w swoje ramiona zmarłych i pociesz ich rodziny.

Wpieraj nas, byśmy nasze obowiązki wykonywali odpowiedzialnie, w duchu przystosowania do wymagań czasu i solidarności.

Uwolnij od dotykającej nas pandemii, byśmy mogli powrócić do naszej pracy i patrzeć z nadzieją w przyszłość, aby chwalić Cię i dziękować z odnowionym sercem.

Maryjo, usuń z nas wszelkie zło i pozwól cieszyć się radością Ewangelii, aby przez dar Ducha Świętego utwierdziła się nasza wiara, ożyła nadzieja, wzmocniła miłość.

Wysłuchaj, Matko, naszą modlitwę!

Pod Twoją obronę uciekamy się
Święta Matko Boga:
nie odrzucaj naszego wołania
gdy jesteśmy poddawani próbom
i uwolnij nas od wszelkiego niebezpieczeństwa,
Dziewico chwalebna i błogosławiona.

Pani z Loreto,
Uzdrowienie chorych, módl się za nami;
Pocieszycielko uciśnionych, módl się za nami.

Dodaj komentarz