Modlitwa do Jezusa Chrystusa

Stając przed Tobą Jezu, uzmysławiamy sobie, jak bardzo jesteś nam potrzebny:
Chryste, jedyny nasz Pośredniku.
Ty jesteś nam koniecznie potrzebny,
abyśmy mogli dojść do wspólnoty z Ojcem, żebyśmy z Tobą,
który jesteś jedynym Jego Synem i naszym Panem,
mogli stać się synami przybranymi i odrodzić się w Duchu Świętym.
Jesteś nam koniecznie potrzebny, jedyny Nauczycielu,
który możesz nam objawić prawdy ukryte, niezbędne do poznania, kim jesteśmy,
jakie jest nasze przeznaczenie i jaką drogą mamy iść, aby je osiągnąć.
Jesteś nam koniecznie potrzebny, Odkupicielu,
aby odkryć nam naszą nędzę moralną i uleczyć ją,
aby dać nam pojęcie dobra i zła, i nadzieję świętości,
abyśmy mogli żałować za grzechy i uzyskać ich przebaczenie.
Jesteś nam koniecznie potrzebny, Chryste, Panie i Emmanuelu – Boże z nami,
– abyśmy nauczyli się prawdziwej miłości i przebiegli z radością i mocą Twej miłości
długą i trudną drogę, jaka ma nas ostatecznie doprowadzić do Ciebie, którego kochamy,
którego oczekujemy i którego błogosławimy na zawsze. Amen.

/modlitwa Pawła VI /

Dodaj komentarz