Modlitwa do Matki Bożej małżonków przeżywających samotność

Matko Najświętsza, która zechciałaś z polecenia Bożego poślubić św. Józefa,
Matko Jezusa Chrystusa, niezawodna orędowniczko małżonków,
która znasz troski i radości życia małżeństwa,
proszę Cię w intencji mojego męża (żony) i w mojej intencji.
Błogosław nas w tym czasie trudu przeżywania samotności.
Zwracam się do Ciebie najpierw w intencji mojego męża (mojej żony),
udziel mu (jej) łaski pokonania pokusy rezygnacji z rozmowy,
wyjaśnienia konfliktu i rozwiązania problemu.
Pokieruj nim (nią) tak, by mógł (mogła) w wolności podjąć decyzję
o powrocie do wspólnoty małżeńskiej bez uciekania w samotność.
Ukochana Matko, która znasz moje serce, znasz wszystkie moje troski,
masz wgląd w przeżywane przeze mnie emocje, udziel mii tych łask,
które pozwolą mi dojść do porozumienia z moim mężem (moją żoną).
Pani najłaskawsza, wyproś mi u Boga łaskę przezwyciężania własnego egoizmu
i skupiania się tylko na moich potrzebach.
Spraw, bym znów mogła przyjmować mojego męża (żonę) osobowo, a nie przedmiotowo. Amen.

Dodaj komentarz