Modlitwa do Matki Bożej ze Świętej Lipki

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej przypada na 11 sierpnia

Bądź pozdrowiona, w Świętej Lipce królująca, Przeczysta Bogarodzico Dziewico,
najpierwsza po Bogu ucieczko i nadziejo grzeszników!
Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością błogosławiona Matko Boga,
żeś mnie dotychczas osłaniała Twoją macierzyńską opieką, której z ufnością oddaję się na wieki.
Niechaj Cię błogosławi, Najświętsza Panno, to miejsce,
które sobie na mieszkanie wybrałaś, iż byś stąd na ludzi zlewała łaski niebieskie.
Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, wszystkie modlitwy,
prośby i błagania, które tu kiedykolwiek od wiernych były przed tron Twój zanoszone.
Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, wszystkie łaski, dobrodziejstwa i pociechy,
które ludziom ufającym Tobie całkowicie uprosiłaś u Syna Twego najmilszego.
Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, wszystkie serca ludzkie tu kiedykolwiek
za Twoją przyczyną nawrócone do prawdziwej skruchy i szczerej pokuty.
Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, dusze wszystkich sprawiedliwych,
które w ciągu wieków na tym miejscu cześć Ci oddawały i ofiary składały dla pomnożenia chwały Twojej.
Bogarodzico Dziewico, broń nas od wszelkich pokus i uproś nam łaskę żarliwej modlitwy.
Niepokalana Maryjo, żadnym grzechem nie zmazana, uproś nam skuteczne obrzydzenie wszystkich grzechów.
Służebnico Pańska, rozkazowi Boga posłuszna, uproś nam wierne wypełnianie przykazań Bożych.
Matko najwięcej miłująca Boga, uproś nam trwałą miłość Boga na ziemi i w wieczności szczęśliwej. Amen.

Dodaj komentarz