Modlitwa do Matki Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.
Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę.
Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?
Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna,
przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej,
abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona,
jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia.
Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała.
Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę,
o którą w tej modlitwie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie
przez całą wieczność. Amen.

Dodaj komentarz