Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Pomnij, o Najsłodszy Jezu, że jeszcze nigdy nie słyszano,
abyś tego miał opuścić, kto się uciekał do Twego Najświętszego Serca,
wzywał Jego ratunku i o miłosierdzie błagał.
Tą nadzieją ożywiona, o Serce, o Królu serc,
przychodzę do Ciebie, biegnę do Ciebie,
a znając wielkość moich grzechów, z serdecznym żalem staję przed Tobą.
O Serce Najświętsze, nie gardź moimi pokornymi
prośbami, ale przyjmij je łaskawie i wysłuchaj!
Okaż, iż jesteś Sercem najlepszego Ojca,
i niech Ten, który dla zbawienia naszego raczył nam Cię dać,
przyjmie także przez Ciebie nasze prośby.
Amen.

Dodaj komentarz