Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Jezusa

O Umiłowany Jezu, łagodny Baranku Boży,

ja, nędzny grzesznik, pozdrawiam i czczę Najświętszą Ranę na Twoim ramieniu, na której dźwigałeś Swój ciężki krzyż, który tak rozdarł Twoje ciało i odsłonił Twoje kości, że zadał Ci cierpienie większe niż jakakolwiek inna rana Twojego Najświętszego Ciała.

Uwielbiam Cię, o Jezu Boleściwy, chwalę Cię i wywyższam.

Dziękuję Ci za Twoją najświętszą i bolesną Ranę, błagając Cię przez niezmierny ból, którego doświadczyłeś i przez miażdżący ciężar Twojego krzyża, abyś ulitował się nade mną, grzesznikiem, wybaczył mi wszystkie moje ciężkie i powszednie grzechy i prowadził mnie do nieba drogą Twojego krzyża. Amen.

Odpust dla wiernych

Papież Eugeniusz III, na prośbę św. Bernarda udzielił wiernym odpustu za odmawianie modlitwy do Najświętszej Rany Ramienia Jezusa. Dziś możemy się nią modlić, aby pogłębiać pobożność pasyjną, wzbudzać żal za grzechy i rozpalać miłość do Jezusa.

Modlitwa jest przeznaczona do prywatnego odmawiania.

Jezus
Modlitwa do ramienia Pana Jezusa

Dodaj komentarz