Modlitwa do św. Antoniego o odzyskanie zgubionych rzeczy

Święty Antoni!

Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem rzeczy zgubionych i skradzionych.
Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zaginionej,
której bezskutecznie szukam.
Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie,
posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi.
Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący dobrą radę,
uciśnieni pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność,
podróżujący pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni swój majątek,
znajdujący się w niebezpieczeństwie ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę.
Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego.
Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy.
Polecam Twej opiece to, co mi skradziono, a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw,
abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej i Twojej chwale.
Amen.

Modlitwa codzienna do Świętego Antoniego
Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się Tobie, Święty Antoni, prosząc gorąco o to, byś wejrzał na nas, wzywających Twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z całą ufnością przedstawiamy i zapisz głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Pozwól nam należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, abyśmy mogli we wszystkich potrzebach naszych znajdować w Tobie ucieczkę. Bądź naszą pomocą i pociechą i nie ustawaj nigdy w hojności swojej opieki nad nami. A wśród przeróżnych łask i dobrodziejstw wyproś nam u tronu Bożego i tę ostateczną łaskę wytrwania, byśmy się mogli dostać do nieba i tam, razem z Tobą, wysławiać na wieki miłosierdzie. Amen.

św. Antoni
św. Antoni

Dodaj komentarz