Modlitwa do św. Cyryla i Metodego

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że wsławiłeś świętych Cyryla i Metodego,
apostołów narodów słowiańskich i patronów Europy tak wielkimi darami swojej łaski.
Święci Cyrylu i Metody, podziwu godni głosiciele Ewangelii, módlcie się za te narody,
których przodkom przynieśliście światło wiary.
Swym potężnym orędownictwem u Boga wyproście Kościołowi pielgrzymującemu łaskę,
aby chrześcijanie odłączeni od Stolicy Apostolskiej,
idąc za waszym przykładem,
zjednoczyli się w miłości z następcą Świętego Piotra. Amen.

Yademecum SVD

Dodaj komentarz