Modlitwa do św. Edwarda w kryzysie małżeńskim

Wstawiennictwo świętych
Jednym ze sposobów zwrócenia się do Boga jest prośba o wstawiennictwo Jego świętych. Święci i święte Pańskie przebywają z Bogiem w niebie i mogą przedstawić mu naszą beznadziejną sytuację tak, że wzruszy się Jego serce. Wielu świętych wstawia się za nami w sposób szczególny, pomagając uleczyć choroby i interweniując w nasze życie tak, że potrafi zmienić się diametralnie i nieodwracalnie.

Choć gdy zwracamy się do świętych z prośbą o pomoc, to nie mamy gwarancji cudu, ale święci są w stanie przekazać nam odpowiedź Boga na nasze błagania. Nie zawsze odpowiedź ta musi się nam spodobać, jednak zawsze Bóg wykorzystuje swych świętych jako narzędzia swojej miłości i miłosierdzia.

Kłopoty małżeńskie
Pięć stuleci przed Henrykiem VIII na tronie angielskim zasiadał inny król, który starał się zachowywać zalecenia Kościoła katolickiego. To św. Edward Wyznawca. Edward poślubił Edith, córkę Godwina, jednego z najpotężniejszych dostojników angielskich tego okresu. Wielu historyków wskazuje, że Edith była kobietą swarliwą i często wybuchała gniewem. Osoby przeżywające kłopoty w swoich małżeństwach czy będące w separacji ze współmałżonkiem modlą się często o uzdrowienie ich związków za wstawiennictwem świętego króla Edwarda.

Przesławny święty Edwardzie,
okazywałeś oddanie Bogu cierpliwie, łagodnie i z hojnością.
Daj mi służyć, abym jak Ty umacniał Królestwo Boże
swoją cierpliwą modlitwą i dobroczynnością.
Wstaw się za moją prośbą, która mnie samemu wydaje się niemożliwa do spełnienia
(w tym miejscu przedstaw swoją prośbę).
Ufny w Twoje wstawiennictwo, składam swą prośbę w Twoich rękach.
Amen.

Dodaj komentarz