Modlitwa do św. Faustyny

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego,
racz za jej wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z najświętszą wolą Twoją,
udzielić mi łaski…, o którą Cię proszę.

Ja grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia,
ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia św. Faustyny i nagródź jej cnotę,
wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.
Amen.

Dodaj komentarz