Modlitwa do św. Floriana

Męczenniku, Święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi,
bądź i dziś naszym patronem, orędownikiem i obrońcą przed Bogiem.
Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia
i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznawać.
Tak jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.
Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami.
Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.
Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.
Wypraszaj nam u Boga łaskę i cnotę męstwa,
abyśmy kiedyś przez miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. Amen.

Dodaj komentarz