Modlitwa do św. Hieronima o dar rozważania Słowa Bożego

Wspomnienie św Hieronima przypada na 30 września
Więcej o nim przeczytasz tu: https://www.niedziela.pl/artykul/99371/nd/Swiety-Hieronim-–-patron-milosnikow

Święty Hieronimie, Doktorze Kościoła i strażniku czystości wiary,
który jako pierwszy obdarowałeś Kościół
jednolitym tłumaczeniem Biblii z języków oryginalnych,
wspomóż nas we właściwym rozważaniu Słowa Bożego.
Poprowadź nas drogą medytacji biblijnej,
abyśmy w Piśmie dostrzegli głębię Bożej Mądrości i miłość
z jaką Bóg przemawia do Swoich dzieci.
Wyproś nam u Ducha Świętego
dar odnalezienia na kartach Biblii naszego Pana Jezusa w Jego Słowie,
ukochania tego Słowa i łaskę życia Nim każdego dnia.
Chroń nas od błędów, które próbują się wedrzeć do nauki Kościoła,
a zwłaszcza naucz nas odpierać teorie niezgodne z Prawdą zawartą w Biblii,
lub tę Prawdę wymijające.
Niech Twoja opieka zaowocuje naszym wzrastaniem w wierze,
miłością do Słowa i wiernością we wprowadzaniu Go w życie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz