Modlitwa do św. Jana Chrzciciela de Rossi o dobrą spowiedź

Wspomnienie św Jana Chrzciciela de Rossi przypada na 23 maja
Więcej o Nim poczytaj tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-23b.php3

Święty Janie, byłeś gorliwym kapłanem i nie szczędziłeś sił, by innych prowadzić do Boga.
Poprzez cichą i pokorną służbę w konfesjonale przywracałeś grzesznikom ufność
w Boże miłosierdzi i pomagałeś im wyprostować ich życiowe drogi.

Uproś nam łaskę dobrej spowiedzi świętej.
Niech ten sakrament odrodzenia nie tylko uwolni nas z pęt uczynionego zła,
ale przyczyni się do odrodzenia duchowego w Chrystusie.
Uproś nam łaskę szczerego żalu za grzechy i stanowczego pragnienia poprawy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz