Modlitwa do św. Jana Pawła II o uzdrowienie

Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony!
Jeśli jest Twoją wolą Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną św. Jana Pawła II
o uzdrowienie mnie z tej choroby.
Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu św i bierzmowania,
pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi.
Niech Duch Święty obdarzy mnie męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać swój krzyż.
Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz.
Chcę wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś.
Przez zasługi Twego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię,
Obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy. Amen.

Dodaj komentarz