Modlitwa do św. Joachima

Wielki i chwalebny patriarcho, Święty Joachimie, jak wielka i chwalebna jest radość moja,
gdy uważam, że ty między wszystkimi świętymi zostałeś wybrany,
aby mieć współudział w Boskich tajemnicach i ubogacić świat Matką Boża, Najświętszą Maryja Panną.
Przez ten osobliwy przywilej najpotężniejszym się stałeś u Matki i u Jej Syna,
tak że nie ma łaski tak wielkiej, której byś nie mógł wyjednać.
Z tą ufnością uciekam się do twej nader potężnej opieki i polecam ci wszystkie, moje i rodziny mojej,
potrzeby duchowe i doczesne.

Szczególnie polecam ci tę łaskę, której pragnę i której się spodziewam przez ojcowskie wstawienie twoje (wymień prośbę).
A ponieważ byłeś wzorem doskonałym życia wewnętrznego, uproś mi skupienie i oderwanie się od wszelkich dóbr ziemskich, a za to daj mi miłość żywą i stałą ku Jezusowi i Maryi.

Wyproś mi nadto pobożność i szczere posłuszeństwo Kościołowi świętemu i papieżowi nim rządzącemu,
abym żył i umarł w wierze, nadziei i doskonałej miłości, wzywając najświętszych imion Jezusa i Maryi i tak został zbawiony. Amen.

Dodaj komentarz