Modlitwa do św. Jose Marii Escrivy

O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemaríi, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei,
drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina,
spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać
jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi,
Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości.
Przez wstawiennictwo świętego Josemaríi udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dodaj komentarz