Modlitwa do św. Józefa o dobrego męża

Św. Józefie, mężu najlepszy dla swojej służebnicy Maryi,
jeśli jest wolą Bożą, abym wyszła za mąż, to znaczy,
że już żyje gdzieś człowiek, który ma być moim mężem i któremu będę ślubowała przed ołtarzem Boga wiarę,
miłość małżeńską oraz to, że nie opuszczę go aż do śmierci.
Niech on pozostanie czysty, opanowany i szlachetny,
niech rozwija w sobie te wszystkie przymioty,
które są potrzebne, aby być dobrym mężem,
dobrym ojcem i dobrą głową rodziny, którą założymy z woli Boga Ojca.

Święty Józefie, czysty stróżu Dziewicy, zachowaj także i mnie,
dla tego który ma być moim mężem, ojcem moich dzieci.
Niech pozostanę czystą i szlachetną,
niech rozwijam w sobie wszystkie przymioty,
które są potrzebne, aby być dobrą żoną, matką, dobrym sercem rodziny,
którą założymy z woli Boga Ojca. Amen.

Dodaj komentarz