Modlitwa do św. Józefa o pracę

Święty Józefie, Ty jesteś patronem wszystkich robotników,
wyjednaj mi łaskę znalezienia pracy, abyśmy ja i moja rodzina mogli godnie żyć.
I naucz mnie szacunku dla pracy i dla wszystkich obowiązków.
Święty Józefie naucz mnie  wdzięcznie i radośnie się rozwijać, a także wykorzystywać dane mi przez Boga talenty
Naucz mnie  wytrwale i  sumiennie  pracować.
Abym również nie zapomniał, że kiedyś będę musiał złożyć przed Bogiem rachunek za niewykorzystane dobra.
Pozwól doznać Twojej pomocy i orędownictwa, o które Ciebie gorąco proszę. Amen.

 

Podobne modlitwy:

O rozpoznanie i rozwój talentów

Modlitwa do św. Józefa o pracę jest modlitwą skierowaną do św. Józefa, opiekuna świętej rodziny i patrona robotników. W modlitwie tej prosimy o wstawiennictwo św. Józefa, aby pomógł nam znaleźć godną pracę i poprowadził nas na drodze zawodowej.

Modlitwa do św. Józefa o pracę jest często modlitwą, której używają osoby poszukujące zatrudnienia lub chcące poprawić swoją sytuację zawodową. W modlitwie tej wyrażamy naszą wiarę w Boże prowadzenie i opiekę, prosząc o łaskę, abyśmy znaleźli pracę, która pozwoli nam wykorzystać nasze talenty i zdolności, a jednocześnie zapewnić nam niezbędne środki do życia.

Modlitwa ta przypomina nam również o przykładzie św. Józefa, który pracował jako stolarz i utrzymywał swoją rodzinę. Jego skromność, pracowitość i oddanie Bogu są wzorem dla nas, abyśmy w naszej pracy byli tak samo sumienni i oddani.

Dodaj komentarz