Modlitwa do św. Judy Tadeusza w sprawach beznadziejnych

Patron spraw trudnych i beznadziejnych
Jeden z 12 powołanych przez Chrystusa apostołów, Juda, był często zapominany w historii z powodu swojego imienia. W języku łacińskim brzmi ono „Judas”, co powodowało mylenie go z Judaszem Iskariotą. Często chrześcijanie bali się do niego modlić, żeby przez przypadek nie wezwać wstawiennictwa zdrajcy Jezusa. Z tego właśnie powodu Juda Tadeusz jest patronem wszelkich spraw beznadziejnych i znany jest z niezliczonej ilości cudów, które miały miejsce dzięki jego wstawiennictwu.

Modlitwa do św Judy:

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją.
Amen.

Dodaj komentarz