Modlitwa do św. Kajetana w sytuacji bezrobocia i poszukiwania pracy

Bezrobocie
Żyjący w XVI stuleciu św. Kajetan był prawnikiem, a później został księdzem. Sprawował swoją posługę wśród ubogich i założył bank świadczący im pomoc poprzez uczciwe pożyczki. Bank ten został ostatecznie przemianowany na Banco di Napoli. św Kajetan jest patronem poszukujących pracy.

Modlitwa do św Kajetana

Przesławny święty Kajetanie, który przez swoją ufność w Bogu dla zapobieżenia naszym potrzebom i przyniesienia ulgi w niedostatkach bliźnich, znajdowałeś zawsze otwarty skarbiec Bożej Opatrzności, uproś dla nas świętą troskę szukania najpierw Królestwa Bożego, abyśmy byli pewni jej pomocy w naszych potrzebach.

O wielki święty, nazywany przez wszystkie narody Świętym od Opatrzności Bożej, ponieważ w cudowny sposób przychodzisz z pomocą tym, którzy Cię z ufnością wzywają w swoich potrzebach, uproś u Boga w naszych teraźniejszych trudnościach skuteczną pomoc, która będzie dla nas wszystkich rękojmią szczęścia wiecznego. Amen.

Modlitwa do  św. Kajetana  o znalezienie pracy  i w kłopotach finansowych

Święty Kajetanie, który za życia nigdy obojętnie nie przechodziłeś obok człowieka potrzebującego i zawsze z wielka gorliwością wspierałeś ubogich, chorych oraz wszystkich, których dotknęła jakakolwiek nędza, proszę Cię i ja o pomoc w moim utrapieniu. Racz wstawić się za mną u Boga i wyprosić mi łaskę znalezienia pracy. Ty, który tak wiele razy widziałeś z bliska ludzką biedę i ze wszystkich sił starałeś się pomagać ludziom nią dotkniętym, proś Pana Boga, aby zachował od biedy mnie i moją rodzinę. Pomóż mi zwrócić moje kroki we właściwym kierunku i znaleźć odpowiednie dla mnie zatrudnienie. Uproś mi łaskę spotkania na drodze moich poszukiwań dobrych i wrażliwych ludzi, którzy mi pomogą i wesprą moje ludzkie wysiłki.

Proszę Cię także, abyś pomógł mi dostrzec głębszy sens tego doświadczenia, jakie obecnie przeżywam, abym przez ten krzyż, który teraz niosę – krzyż niepokoju, niepewności i lęku o przyszłość – stał(-a) się człowiekiem bardziej wrażliwym na potrzeby bliźnich i bardziej miłosiernym wobec ubogich i potrzebujących. Obym umiał(-a) dzielić się tym, co posiadam, i zawsze właściwie korzystał(-a) z dóbr materialnych, nie przeceniając nigdy ich wartości w swoim życiu.
Módl się za mną, abym doznał(-a) łaski, o którą tak usilnie proszę i abym razem z Tobą mógł(mogła) z wdzięcznością wielbić miłosierdzie i dzielić się z ludźmi swoją radością z otrzymanego daru ku chwale Boga. Amen.

Dodaj komentarz