Modlitwa do św. Kaspra w czasach epidemii Covid-19

Św. Kasprze , w tym okresie udręki prosimy Ciebie, abyś wstawiał się za nami do naszego Ojca Niebieskiego.
Podczas wygnania doświadczyłeś bólu uwięzienia i rozstania z rodziną. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich, którzy są teraz poddani kwarantannie i nie mogą swobodnie się poruszać.
Powiedziałeś, że wszyscy jesteśmy chorymi w wielkim szpitalu świata. Teraz dramatycznie doświadczamy tej rzeczywistości. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich chorych i za wszystkich, którzy opiekują się nimi ponad własne siły.
Przypomniałeś nam, że myśl o śmierci jest najlepszym doradcą. Śmierć w tych dniach jest nam teraz bliska. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich, którzy umarli, a także za tych, którzy ich opłakują.
Za Twoim wstawiennictwem, św. Kasprze, szukamy schronienia w ranach naszego Pana Jezusa Chrystusa i ufamy mocy Krwi naszego Odkupiciela.
Św. Kasprze módl się za nami. AMEN.

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
http://www.cpps.pl/czytelnia/modlitwy/modlitwa-sw-kaspra-czasach-epidemii-covid-19.html

Dodaj komentarz