Modlitwa do św. Konrada z Piacenzy

Wspomnienie liturgiczne 19 lutego

Konrad Confalonieri przyszedł na świat około 1290 roku we Włoszech. W 113 nastął przełom w życiu religijnym jego i małżonki, która wstąpiła do klasztoru klarysek w Piacenzy. Konrad natomiast zaczął prowadzić żywot wędrownego ascety. Wstąpił w 1315 r. do III zakonu św. Franciszka. Osiadł w 1343 r. jako pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz na Sycylii, gdzie wiódł życie pełne wyrzeczenia. Miał dar prorokowania. Zmarł 19 lutego 1351 r. Pochowano go w Noto, w kościele św. Mikołaja. Jest patronem osób cierpiących z powodu przepukliny.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Konrada z Piacenzy

Boże, Ty pobudziłeś błogosławionego Konrada do umiłowania sprawiedliwości i wezwałeś go,
aby przez życie w samotności pobożnie Ci służył, spraw za jego wstawiennictwem,
abyśmy żyjąc sprawiedliwie i pobożnie na tym świecie mogli szczęśliwie dojść do Ciebie. Amen.

Dodaj komentarz