Modlitwa do św. Łucji (w chorobach oczu)

Pomóż nam swymi prośbami, o Święta Łucjo,
byśmy dostrzegali w naszym życiu Bożą obecność i łaskawość.
Byśmy mieli świadomość, że Boży wzrok spoczywa na nas
i nic nie dzieje się bez wiedzy Bożej.

Uproś nam zdrowie oczu ciała,
ale również udziel nam przenikliwości oczu duszy,
byśmy dostrzegali to,
co w życiu jest najważniejsze dla naszego zbawienia.
Módl się, abyśmy w wieczności mogli oglądać Boga,
naszego Stwórcę, Pana i Zbawcę. Amen

***
O święta Łucjo, chroń moje źrenice
i zachowaj od wszelkiej choroby oczu.
O Święta Łucjo,
również i moje serce napełnij światłem. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz