Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Wspomnienie św. Pawła od Krzyża przypada na 19 października
życiorys  http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/pawel_od_krzyza/zyciorys.htm
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-19b.php3

Chwalebny Św. Pawle od Krzyża, który, medytując mękę Jezusa Chrystusa,
osiągnąłeś tak wielki stopień świętości na ziemi i szczęście w niebie,
a przepowiadając ją, ofiarowałeś światu najskuteczniejszy środek zaradczy na wszelkie istniejące zło,
wyjednaj nam łaskę ustawicznego zachowywania wyrytej w naszym sercu pamięci o Męce Chrystusa,
abyśmy mogli zebrać te same owoce tu na ziemi, jak i w wieczności. Amen

 

Dodaj komentarz