Modlitwa do św. Polikarpa

Wspomnienie liturgiczne 23 lutego

Polikarp był uczniem św. Jana Ewangelisty. W Rzymie z papieżem Anicetem prowadził rozmowy ustalające termin obchodzenia Wielkanocy. Biskup Smyrny Oskarżono go o lekceważenie pogańskiego zwyczaju. Prokonsul Stacjusz Kodrados nakłaniał go do zaparcia się wiary, na co św. Polikarp odpowiedział: „Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?”. Około 167 roku został skazany na śmierć przez spalenie. Gdy na stadionie wykonywano na nim wyrok, płomienie się go nie imały Zabito go pchnięciem sztyletu. Pozostawił po sobie list do Filipian – świadectwo tradycji apostolskiej. W ikonografii św. Polikarp przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup.

Modlitwa do św. Polikarpa

Boże, Panie całego stworzenia, Ty przyjąłeś świętego Polikarpa, biskupa,
do grona męczenników, za jego wstawiennictwem udziel nam łaski,
abyśmy mogli pić z kielicha męki Chrystusa i zmartwychwstali do życia wiecznego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz