Modlitwa do św. Rity (dla wdowy)

Święta Rito, przychodzę do ciebie pełna bólu po śmierci tego,
którego dał mi Pan jako męża.
Ty, która wiele cierpiałaś, widząc swojego zabitego męża,
umiałaś pogodzić się z wolą Bożą,
oddając Bogu swoje zranione serce małżonki,
przyjdź mi z pomocą i wyproś dla mnie u Pana pocieszenie,
abym nie przeżywała w smutku reszty mego życia.
Niech Pan obdarzy mnie łaską, abym mogła cię naśladować,
modląc się o zbawienie dla mojego zmarłego męża
i abym przeżywała moje wdowieństwo w miłości Boga i bliźniego,
w mądrym prowadzeniu domu i rodziny, we wzajemnej miłości i szacunku krewnych.
W ten sposób podtrzymywana przez Bożą pomoc i ufna w Twoje wstawiennictwo,
o Święta Rito, mam nadzieję osiągnięcia życia wiecznego. Amen.

Dodaj komentarz