Św. Rito, która w życiowych trudnościach pokazywałaś, jak kierować się dobrem i miłością,
proszę, abyś pomagała mi dobrze przejść przez życie doczesne i wspierała w tych wszystkich trudach
z którymi się zmagam.

Twą cierpliwą miłość i poświęcenie Bóg nagrodził wieloma darami, więc ośmielam się prosić Ciebie,
abyś wstawiała się za mną przed Bożym majestatem w niebie
i wypraszała mi łaskę dobrego przeżycia i rozwiązania moich trudności,
abym przez nie przybliżał(a) się do Boga, a nie oddalał(a).

Wzmocnij moją wytrwałość, abym czerpiąc przykład z Twojego życia,
potrafił(a) nieustannie kierować się dobrem, gdy już tracę siłę i nadzieję.
Wzmocnij moją wiarę, nadzieję i miłość, abym we właściwym świetle widział(a) to wszystko co mnie spotyka,
a przez wierność Bogu potrafił(a) przygotować się na życie wieczne w niebie,
razem z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi. Amen.

Święta Rita
Święta Rita

Dodaj komentarz