Modlitwa do św. Rocha, patrona od zarazy

Wspomnienie św Rocha przypada na 16 sierpnia
Więcej przeczytasz tu: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-16b.php3

Modlitwa do Św. Rocha – Patrona od zarazy

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona.
Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski.
Z tym większą ufnością klękamy, aby błagać o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana.
Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi
i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim,
która tak bardzo podobała się Panu.
Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie,
że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą,
może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary,
abyś uprosił nam u Pana łaskę zachowania nas i świata całego od epidemii i skutków koronawirusa.
Ty wiesz nasz święty Patronie, jak bardzo Jezus nasz Odkupiciel pragnie udzielać nam swoich łask,
bo sam będą tu na ziemi wielokrotnie ich doświadczałeś.
Prosimy Cię wyproś nam u Pana tę łaskę której tak bardzo pragniemy i tak bardzo potrzebujemy,
a my kolejnym pokoleniom będziemy przekazywać wiarę w Twoje wstawiennictwo za nami. Amen.

Dodaj komentarz