Modlitwa do św. Sylwestra

Spraw łaskawie, prosimy, Wszechmogący Boże,
aby czcigodna uroczystość św. Sylwestra,
Wyznawcy Twojego i Najwyższego Pasterza,
przydała nam wzrostu w pobożności i zbawienie raczyła wyjednać.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi.

Amen.

Za: mateusz.pl/http://rodzina.opoka.org.pl/

Dodaj komentarz