Modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Boże, nasz Ojcze, Ty wysłuchujesz próśb tych, którzy służą Ci wiernie. Święta Teresa ufała,
że “Ty spełnisz jej wolę w niebie, skoro ona zawsze pełniła Twoją wolę na ziemi”.
Przez jej miłość do Ciebie, błagam wysłuchaj moją modlitwę, którą z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz…

Panie Jezu, Synu Boży i nasz Zbawicielu, święta Teresa poświęciła swe doczesne życie dla zbawienia dusz
i pragnęła “z nieba czynić dobro na ziemi”, a jako Twoja umiłowana oblubienica
zabiegała zawsze o Twoją chwałę.
Przyjmij także moje oddanie się Tobie i przez jej wstawiennictwo udziel mi łask,
o które z ufnością Cię proszę.

Zdrowaś Mario…

Duchu Święty, zdroju łaski i miłości, Ty w swoim uprzedzającym działaniu obdarzyłeś św. Teresę Bożą miłością, a ona wspaniałomyślnie na nią odpowiedziała. Teraz, gdy nie zaznaje spoczynku, lecz oręduje za nami w niebie. błagam Cię Duchu Pocieszycielu natchnij moją modlitwę i udziel mi łask,
o które przez jej wstawiennictwo z ufnością Cię proszę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, wejrzyj na ufność, którą pokładam w Tobie,
przyjmij moje błagania i wstaw się za mną do Najświętszej Maryi Panny,
która obdarzyła Cię uzdrawiającym uśmiechem w cierpieniu.
Wejrzyj także na udręczonych, na cierpiących i na wszystkich, którzy Cię wzywają.
Jednoczę się z nimi jak z braćmi.
Proszę Cię, niech udzielone mi zgodnie z Bożą wolą łaski, umocnią moją wiarę, nadzieję i miłość,
wyjednają pomoc w chwili śmierci i wieczną radość dzieci Bożych w niebie. Amen.

Św. Teresa z Lisieux: najmłodsza z doktorów

W 1997 roku zostaje ogłoszona wielka nowina. Karmelitanka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (1873-1897) została wyniesiona do godności doktora Kościoła. Dając jej ten tytuł, Jan Paweł II czyni z niej najmłodszą z doktorów Kościoła.

Od czasu jej kanonizacji w 1925 roku o tytuł ten prosiło ponad 50 konferencji episkopalnych z całego świata. Teresa z Lisieux ma dziś swoje miejsce w zakresie studiów teologicznych przyszłych księży. To, co nowe w jej duchowości – nazywanej teologią „małej drogi” duchowego dzieciństwa – inspiruje wielu wierzących.

Proponuje ona poszukiwanie świętości nie w wielkich akcjach, ale w codziennych czynnościach, najbardziej nieznaczących, pod warunkiem wypełniania ich w imię miłości Bożej. Choć obdarzona była silnym charakterem, opanowała sztukę wyjątkowej, pełnej delikatności empatii, która sprawiła, że jest doskonałym „doktorem nauki miłości” – jak ją określał Jan Paweł II.

Dodaj komentarz