Modlitwa do św. Tomasza Becket’a za duchownych

Wspomnienie św Tomasza Becket’a przypada na 29 grudnia
Więcej o nim przeczytasz tu: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-29.php3

Święty Tomaszu, patronie duchowieństwa,
tobie zawierzamy ufną modlitwę za Kościół i tych,
których Pan ustanowił w nim biskupami, kapłanami i diakonami.
Wybłagaj im swą modlitwą męstwo w głoszeniu Ewangelii.
Niech napełnieni mądrością Bożą bezkompromisowo przypominają
o wiążącej mocy Dekalogu i piętnują wszelkie przejawy egoizmu, bezbożności, pychy,
która każę stawiać się ponad wolę Bożą.
Niech głoszą słowo Boże w sposób jasny i dogłębny,
chroniąc w ten sposób wiernych przed zamętem duchowym i dezorientacją.
Niech integralnie, a nie wybiórczo, wyjaśniają prawdy wiary, ukazując jej piękno i moc.
Niech w posłudze przepowiadania słowa Bożego naśladują apostołów i świętych pasterzy,
którzy woleli raczej umrzeć, aniżeli sprzeniewierzyć się prawdzie Bożej.

Uproś tę łaskę, by nasi duchowni dawali wiernym przykład życia pobożnego,
całkowicie oddanego Bogu i świętej sprawie zbawienia dusz.
Niech swą skromnością, delikatnością, wrażliwością na potrzeby bliźnich budują wspólnoty,
w których posługują. Wyproś im współpracowników,
którzy pomogą im w wypełnianiu powołania kapłańskiego.

Strzeż ich przed pokusami, grzechami i nałogami, które osłabiają ich ducha.
Chroń przed fałszywymi oskarżeniami, pomówieniami, plotkami i osądami,
które pozbawiają ich autorytetu i przyczyniają się do zgorszenia wiernych.
Tym, którzy się wypalili, osłabli w wierze, poddali zmęczeniu i obojętności,
uproś, o gorliwy pasterzu, łaskę duchowego odrodzenia oraz odzyskania sił.

Całemu Kościołowi, o Święty Tomaszu, wyproś łaskę wierności Chrystusowi, jedności i pokoju. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz