Modlitwa do św. Urszuli męczennicy

Patronko nasza, św. Urszulo, przez wzgląd na chwałę, którą się radujesz, i swoją gorliwość o zbawienie dusz, wyjednaj nam abyśmy także umiały gorliwie pracować nad zbawieniem własnym i naszych bliźnich.

W. Módl się za nami św. Urszulo z Towarzyszkami Twoimi,

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś św. Urszuli i Jej Towarzyszkom łaskę odważnego zniesienia męczeństwa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wśród życiowych trudności, napełnieni chrześcijańską radością, wzrastali w miłości ku Tobie i dostąpili oglądania Twojego piękna. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.

(Manuálek, s. 46, cyt. w: Modlitewnik Prowincji Polskiej Urszulanek Unii Rzymskiej, Lublin 1995, s. 265)

Dodaj komentarz