Modlitwa do Umiłowanego Jezusa

Chryste, Jaśniejący obrazie Ojca,
Książę pokoju, który jednasz Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem,
odwieczne Słowo, które stało się ciałem, i ciało przebóstwione w oblubieńczym spotkaniu,
tylko w Tobie obejmiemy Boga.
Ty, który stałeś się mały, aby pozwolić się pochwycić pragnieniu naszego poznania i naszej miłości,
pozwól nam szukać Ciebie pragnieniem,
uwierzyć w Ciebie pośród ciemności wiary,
oczekiwać Ciebie z gorącą nadzieją,
miłować Ciebie w wolności radości serca.
Spraw, byśmy nie dali się zwyciężyć mocy ciemności,
ani usidlić blaskiem tego, co przemijające.
Daj nam swego Ducha,
by On sam stał się w nas pragnieniem i wiarą, nadzieją i pokorną Miłością.
Wtedy szukać Cię będziemy, Panie, pośród nocy, czuwać przy Tobie w każdym czasie,
a dni naszego ziemskiego życia staną się jak przepiękny świt,
w którym przybędziesz, jak jaśniejąca gwiazda poranna,
aby w końcu stać się dla nas Słońcem, które nie zna zachodu.
Amen. Alleluja!

Bruno Forte

Jezus Chrystus

 

Dodaj komentarz