Modlitwa dziecka (w czasie wojny)

Boże Najdroższy! Racz ulitować się nad Ojczyzną naszą. Oswobodź ją od nieprzyjaciół wszechwładną swą mocą. Nie dozwól, aby się wrogi nasze pastwili nad Matką naszą Polską i naigrawali się z wiernych Twych dzieci.

Nie racz, Panie, dopuścić, aby mnie i rówieśnikom moim, zabraniano poznawać świętą wolę Twoją i obowiązki nasze, w naszym narodowym języku. Nie dopuść, abyśmy zostali powierzeni w naukach naszych, nieprzyjaciołom Ojczyzny naszej, którzy by nie tylko obowiązków naszych względem niej nam nie wskazali i do nich nas nie kształcili; ale owszem, odprowadziliby od nich.

Błogosław i wynagrodź wszystkich, którzy oświecają nas w świętej nauce Twojej, kształcą pojęcia nasze i wykazują nam obowiązki nasze dzisiejsze i przyszłe względem Ciebie, Ojczyzny, rodziców, braci i sióstr naszych.

Kiedy zrządzić raczysz wojnę o niepodległość Polski, ochron o ile tylko można rozlew krwi bratniej. Opiekuj się w niej ojcem moim braćmi memi. Nie dopuść, abym został sierotą; a spraw, abym postępowaniem mojem słodził tęsknotę i cierpienia mej matce.

Kieruj, Panic! wykształceniem mojem, abym z każdym dniem stawał się mniej uciążliwym rodzicom moim; wzrastał im na pociechę i na pożytek Ojczyznie. Co daj Boże. Amen.

Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli, Poznań 1849

Dodaj komentarz