Modlitwa dziękczynna do Boga Ojca

Ojcze mój, dziękuję Ci, że jesteś wszechmocny
i dlatego masz zawsze dla mnie jakieś wyjście we wszystkich moich troskach,
bo Ty, mój Ojcze, jesteś ponad nimi wszystkimi.

Dziękuję Ci Ojcze, że świeci nade mną słońce Twojej łaski
i co dzień wschodzi nade mną, by spływały na mnie promienie Twej miłości i mocy.
Ojcze mój, kto miłuje mnie, tak jak Ty?
Kto czuwa nade mną, tak jak Ty?
Kto prowadzi mnie droga prawdy i miłości, jeśli nie Ty?
Kto prowadzi mnie z taka dobrocią jak Ty?
Nikt na ziemi, nikt w czasie ani w wieczności.
Ojcze mój, dziękuję CI za to, że nic mnie nie dosięga, nawet od ludzi,
bo wszystko Ty zsyłasz lub dopuszczasz i dlatego wszystko jest dla mnie dobre i zbawienne.
Dziękuję Ci za pewność, że droga która teraz kroczę, jest dla mnie najlepsza,
bo gdyby istniała jakaś lepsza, wprowadziłaby mnie na nią twoja miłość.
Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że w księdze Twojej zapisany jest każdy teraz nadchodzący dzień
i każdy następny. Twoja miłość przydzieliła mu to, co ma mi przynieść,
i dlatego nigdy nie jest mi trudno. Każdego dnia mi pomagasz.
Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że każdy dzień jest pełen Twej miłości
i tak przez litościwe Twe serce pomyślany, abym był w stanie znieść jego ciężary.
On właśnie przygotowuje dla mnie koronę chwały.

Dziękuję Ci, że jesteś moim Ojcem, którego radością jest dobrze czynić swoim dzieciom.
Dlatego zawsze mogę w trudnościach liczyć na Ciebie.
Dzięki Ci Boże, że jesteś moim Ojcem i za to, że Maryja jest moją Matką. Amen.

 

Inne modlitwy wieczorne

Dodaj komentarz