Modlitwa dziękczynna za dar małżeństwa

Panie, wezwałeś nas by stworzyć ognisko domowe;
Daj nam łaskę, by móc ożywić je Twoją miłością;
niech podnosi na duchu wszystkich, którzy w nim zamieszkają;
niech nasz dom będzie gościnny dla wszystkich,
którzy będą chcieli się w nim ogrzać.
Naucz nas oboje postępować pod Twoją opieką,
i spełniać Twoją wolę każdego dnia naszego życia,
i przedstawiać Ci nasze zamiary, i prosić o pomoc,
i ofiarować Ci nasze radości i smutki,
i prowadzić ku Tobie dzieci, które nam oddałeś pod opiekę.
Panie Ty, który jesteś miłością,
Dziękujemy Ci za naszą miłość.
Amen.

Dodaj komentarz