Modlitwa internauty

Wszechmocny i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś szukać przede wszystkim tego,
co dobre, prawdziwe i piękne,
daj mi, abym podczas moich wędrówek w intemecie kierował ręce i oczy tylko do tego, co podoba się Tobie.

Spraw, bym wchodząc na różne strony, był świadom Twojej przy mnie obecności,
bym umiał wszędzie tworzyć dobro i prawdę. Uchroń mnie przed atakami złego.

Strzeż mnie przed pokusą oglądania i słuchania tego,
co sprzeciwia się Twoim przykazaniom i kala czystość mej duszy.
Niech zawsze pamiętam, że jestem świątynią Ducha Świętego. Amen.

Dodaj komentarz